Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

We hebben heel snel jullie hulp nodig!
07-09-2017

Beste leden,

De Oranjevereniging Barlo heeft maandag 28 augustus een bijzondere ledenvergadering gehouden om een plan te presenteren voor het behoud van een gebouw op het voormalig AZC Groot Deunk. Tijdens de bijzondere ledenvergadering zijn de aanwezige leden over het plan geïnformeerd. Duidelijk werd dat de leden de Oranjevereniging een warm hart toedragen, want een overweldigende meerderheid van de 120 aanwezigen stemden voor en stonden achter het plan van de Oranjevereniging. Het bestuur voelt zich gesterkt door haar achterban. Voor een kleine inkijk in het plan kun je hier de presentatie bekijken:

Hulp

Het plan moet nog wel wat puntjes op de i krijgen, maar moet ook binnen enkele weken al gereed zijn om aan het college aan te bieden. Het plan is onder andere onderbouwd met een begroting voor de eenmalige kosten voor het gebruiksklaar maken van het pand. Om deze begroting kracht bij te zetten hebben we jullie hulp nodig. We willen het college en de raad laten zien dat de leden van Oranjevereniging Barlo hier een bijdrage in kunnen leveren.

We vragen jullie een intentieverklaring af te geven waarin staat of jullie op een of andere manier iets willen bijdragen. Dit om samen deze grote kans op een eigen gebouw voor de Oranjeverenining in Barlo te kunnen benutten. Een gebouw waar we samen ons “steentje” aan kunnen bijdragen! Hoe kunnen jullie dit doen? Vul onderstaande verklaring in en mail die naar ons.

We kregen al snel de vraag of er ook vanuit een bedrijf gesponsord kan worden en uiteraard kan dat. Wij kunnen dan een factuur sturen, waardoor het zakelijk afgetrokken kan worden. Dit kan bij elk soort bedrijf, ook boerenbedrijven bijvoorbeeld. Wellicht is het dan gunstiger om vanuit een bedrijf bij te dragen ipv privé.

Naast financiële bijdragen, kunnen wij ook hulp gebruiken bij de uit te voeren werkzaamheden, zoals de sloop, verbouwing, grondwerk, etc. Kun je hierin iets voor ons betekenen, dan komen we ook graag in contact. Elke medewerking vanuit de gemeenschap die we nu al toegezegd krijgen, maakt ons verhaal richting de Gemeente Aalten sterker.

Wil je vanuit je bedrijf een financiële bijdrage doen, dan kun je gewoon onderstaande intentieverklaring invullen, geef hier dan bij aan dat het zakelijke sponsoring betreft. Kun je ons helpen met onze werkzaamheden, dan willen we graag even overleggen, neem daarover contact op met het dagelijks bestuur via db@oranjeverenigingbarlo.nl of bel Rutger (0629283771) of Richard (0647484923).

Omdat wij op korte termijn weer met de Gemeente Aalten om tafel gaan, vragen we om dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk zondag 17 september aan ons door te geven.

Welke mogelijkheden zijn er:

  • Koop bouwstenen voor het gebouw
    Het is mogelijk om een “bouwsteen” te kopen voor € 50,- per steen, jaarlijks worden er dan 10 bouwstenen, getrokken uit de namen van de kopers, teruggegeven aan de kopers. Dit is dus een renteloze lening aan de Oranjevereniging.
  • Sponsor een eenmalig bedrag
    Je kunt ons ook financieel steunen door middel van een eenmalige schenking.

Uiteraard mag dit ook een combinatie van beide zijn. Wil je zakelijk een bijdrage leveren aan ons plan, dan horen we ook heel graag van je!


Intentieverklaring
Naam: ......................
Adres: ......................
Woonplaats: ......................
Verklaart hierbij de intentie te hebben om bij te dragen in de eenmalige kosten van de (op)bouw van een gebouw voor de Oranjevereniging Barlo op het terrein Groot Deunk.
Dit door:
O ......................(aantal invullen) bouwstenen à € 50,- te kopen
O een eenmalig bedrag te sponsoren ter hoogte van: € ......................


Kopieer deze tekst in een mailtje en stuur deze zo spoedig mogelijk naar info@oranjeverenigingbarlo.nl. Wanneer je klikt op het e-mail adres opent je e-mail programma met de tekst al ingevuld, dit werkt helaas niet altijd (bijv gmail en hotmail), dan graag de tekst even kopieren. Je kunt ook het formulier downloaden en printen en ingevuld inleveren bij Richard Hinkamp, Markerinkdijk 43.

Wanneer het plan is goedgekeurd nemen we contact op om dit officieel vast te leggen.

Alvast heel erg bedankt!