Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo


Lid worden? Download het formulier!


Ons feestgebouw is niet te huur voor feestjes of andere activiteiten.
Binnen het bestemmingsplan hebben wij alleen toestemming voor onze eigen activiteiten.


Meedoen met de optocht?
In verband met de veiligheid en aansprakelijkheid ziet het bestuur van de Oranje Vereniging Barlo zich genoodzaakt enige huisregels op te stellen voor de optocht tijdens het Oranjefeest. Vanaf dit jaar is het verplicht de wagen aan te melden. Zie het reglement en inschrijvingsformulier.


De Oranjevereniging te Barlo is ruim een eeuw oud (opgericht 9 juni 1908, met een 100-jarig jubileum in 2008) maar beslist niet bejaard of uitgeblust. Jaarlijks organiseren we diverse activiteiten, waarbij we ook steeds proberen te vernieuwen. Gezelligheid en saamhorigheid staan altijd bovenaan. Onze kracht ligt hem in het feit dat we als bestuur van de oranjeverenging ervaren dat we kunnen bouwen op onze leden, hun betrokkenheid bij de activiteiten is groot. Daar zijn we erg trots op. Samen, met elkaar!

De vereniging telt ongeveer 600 leden en ook als u van buiten Barlo komt kunt u gewoon lid worden. Het lidmaatschap kost € 7,50 per jaar en voor jongeren tot en met het 1e schooljaar op het voortgezet onderwijs is het gratis.

Wij organiseren jaarlijks de volgende activiteiten:

 • Ledenvergadering
 • Koningsdag
 • Fietstocht
 • De Oranjefeesten = 4 dagen activiteiten en feest in één week, in de maand juli met:
  • een mooie activiteit op de eerste zaterdag van die week
  • op woensdag en donderdag het toneel en dan
  • de tweede en laatste zaterdag van die week een geweldig dagfeest met als afsluiting een spetterend avondfeest
 • Oud- of nieuwjaarsborrel (samen met de activiteitencommissie)

Ook als u geen lid bent, bent u uiteraard van harte welkom.

Het bestuur van de Oranjevereniging Barlo bestaat momenteel uit 11 bestuursleden. Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen, laat het ons weten.

We zijn ook te vinden op Facebook en op Instagram.