Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Plan Groot Deunk in RTG en raadsvergadering
05-11-2017

Beste leden,

Zoals jullie misschien al wel gehoord hebben, is ons plan voor het behoud van een gebouw op de complex van Groot Deunk door naar de gemeenteraad. Dit betekent dat het eerst besproken gaat worden in een RTG (Ronde Tafel Gesprek) en daarna in de raadsvergadering waarin wordt besloten of ze met ons plan instemmen.

De agenda voor de RTG staat inmiddels op de website van de Gemeente Aalten. Bij de agenda staan ook alle stukken die relevant zijn. Hier is ons volledige plan te vinden en het voorstel wat het college er van gemaakt heeft. Het college staat voor het grootste deel achter ons plan, met één belangrijke wijziging. Ze stellen voor een extra bepaling toe te voegen dat, mocht het ooit zover komen dat de Oranjevereniging ophoudt te bestaan, of de lasten van het gebouw niet meer kan dragen, de Gemeente Aalten de grond en het gebouw terug koopt voor € 1,- en dan het gebouw sloopt en de grond agrarisch maakt. Ons voorstel is dat wij dan zelf de grond verkopen en met die opbrengst het gebouw slopen en alles agrarisch maken. Hetzelfde plan, maar dan zonder dat de Gemeente Aalten hierin een rol hoeft te spelen. Wij zijn voornemens om in te stemmen met het voorstel van het college, maar omdat dit afwijkt van ons originele plan, willen we dit wel voorleggen aan onze leden.

Wanneer er vragen of opmerkingen zijn over het definitieve plan, of het voorstel van het college, dan horen we die heel graag! Wij zullen tijdens het RTG zelf ook aan het woord komen en kunnen daarbij dan belangrijke zaken nog aan de orde stellen. Heb je opmerkingen, positief of kritisch, mail ze ons op db@oranjeverenigingbarlo.nl.

Om ons plan vol enthousiasme te kunnen presenteren, is het belangrijk dat er bij zowel het RTG als de raadsvergadering veel supporters in de zaal zitten. Hoe meer enthousiast publiek, hoe lastiger het is voor de raad om niet mee te gaan in ons voorstel. Kom ons daarom massaal steunen op beide avonden:

RTG: 14 november 20:00
Raadsvergadering: 28 november 19:30

Beide in het gemeentehuis aan de Markt (ingang Bredevoortsestraatweg).

Wij hopen op veel support en een positief besluit van de gemeenteraad, zodat we verder kunnen met toekomst van de Oranjevereniging.

Groeten,
Bestuur Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo