Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Grote opkomst bij bijzondere ledenvergadering
29-08-2017

De Oranjevereniging Barlo heeft gisteravond een bijzondere ledenvergadering gehouden om een plan te presenteren voor het behoud van een gebouw op het voormalig AZC Groot Deunk.

De Oranjevereniging heeft al jaren geleden aan de gemeente kenbaar gemaakt dat zij belangstelling heeft voor een gebouw van het AZC Groot Deunk. De gemeente heeft toen, en ook dit jaar nog, aangegeven hierin mee te willen denken en de Oranjevereniging gevraagd te zijner tijd met een plan te komen. Nu het AZC vervroegd gaat sluiten is er met veel inzet en energie een plan gemaakt waarin goed onderbouwd is dat het voor de Oranjevereniging noodzakelijk is om een andere locatie te gaan zoeken en dat het Groot Deunk daarvoor een uitgesproken kans is.

Gisteravond zijn de leden over het plan ge├»nformeerd. En hier bleek maar weer dat de leden de Oranjevereniging een warm hart toedragen, want een overweldigende meerderheid van de 120 aanwezigen stemden voor stonden achter het plan van de Oranjevereniging, zonder een enkele tegen stem. Het bestuur voelt zich gesterkt door haar achterban en gaat hiermee verder naar de raad en het college.