Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Optocht reglement


Onze regels met betrekking tot de optocht tijdens de Oranjefeesten van Barlo.

Oranjefeesten vieren betekent vooral samen lol en plezier maken en dat willen we graag zo houden. Dit geldt ook voor onze prachtige optocht. Voor een gezellig en veilig verloop van de optocht tijdens de Oranjefeesten zijn de volgende spelregels opgesteld. Wij willen alle deelnemers vragen zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen door zich te houden aan deze gezamenlijke spelregels.

Spelregels

 • Alle wagens moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor deelname aan het openbaar verkeer.
 • Zorg dat uw trekker goed verzekerd is. Bij twijfel over de aansprakelijkheid kunt u uw verzekering maatschappij raadplegen.
 • De bestuurder is in het bezit van een (tractor)rijbewijs en NIET onder invloed van drank of verdovende middelen.
 • Alleen de bestuurder van de trekker zit op de trekker.
 • De aanhanger/praalwagen moet zijn voorzien van een deugdelijke reling met een hoogte (vanaf het vloeroppervlak van de wagen) van minimaal 90 centimeter. Voor kinderen tot 13 jaar 60 cm hoog boven het vloeroppervlak van de wagen.
 • Hinderlijk opzichtig alcoholgebruik wordt door alle deelnemers achterwege gelaten.
 • Het vervoeren van personen op een wagen (aanhanger) mag alleen tijdens de optocht, meerijden op de wagen buiten de optochtroute is wettelijk verboden;
 • Er mogen geen artikelen van de wagens worden gegooid waardoor verkeersgevaarlijke situaties ontstaan.
 • Aan het landbouwwerktuig is maximaal 1 aanhanger/praalwagen gekoppeld.
 • Constructies met bewegende delen moeten tijdens het transport van de wagen deugdelijk vastgezet te worden.
 • Voor zover op de wagens brandgevaarlijke installaties aanwezig zijn moet er een poederblusapparaat met een inhoud van 6 kg op een voor een ieder duidelijke plaats op de wagen worden meegevoerd en zijn voorzien van een geldig Keurmerk.
 • Volg altijd de instructies van de verkeersregelaars.
 • Deelname aan de optocht is voor eigen risico.