Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Ledenvergadering
05-04-2023 20:00 - 22:00

Aan alle leden van Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op woensdag 5 april a.s. om 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in ons feestgebouw Groot Deunk. De koffie/thee staat voor u klaar.

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering 2022
 3. Jaarverslag 2022 van de secretaris
 4. Jaarverslag 2022 van de penningmeester
  1. Akkoordbevinding financieel verslag door kascommissie:
   Henk Koskamp en Henri van Eerden
  2. Vaststellen nieuwe kascommissie.
 5. Evaluatie afgelopen jaar en toelichting plannen komend jaar
 6. Bestuursverkiezing
  Er zijn dit jaar geen aftredende bestuursleden, dus geen bestuursverkiezing.
 7. Trekking bouwstenen
  Er zullen 10 bouwstenen getrokken worden die dit jaar terug worden betaald.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Nadat de vergadering gesloten is kan er nog nageborreld worden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo