Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Ledenvergadering
06-04-2022 20:00 - 22:00

Aan alle leden van Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo,

Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering die gehouden wordt op woensdag 6 april a.s. om 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in ons feestgebouw Groot Deunk. De koffie/thee staat voor u klaar.

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering 2020
 3. Jaarverslag 2020-2021 van de secretaris
 4. Jaarverslag 2020-2021 van de penningmeester
  1. Akkoordbevinding financieel verslag door kascommissie:
   Jan Ebbers en Henk Koskamp
  2. Vaststellen nieuwe kascommissie.
 5. Evaluatie afgelopen jaar en plannen komend jaar
 6. Bestuursverkiezing
  Annita Bokma: aftredend en niet herkiesbaar
  Rutger Gussinklo: aftredend en niet herkiesbaar
  Karin Nauta: aftredend en niet herkiesbaar
  Het bestuur is trots om te kunnen melden dat we drie nieuwe kandidaten hebben gevonden die zich verkiesbaar willen stellen: Ilse Pöstgens, Jeroen Obbink en Joanne Luiten.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Nadat de vergadering gesloten is kan er nog nageborreld worden.

LET OP: In verband met onze financiële situatie door de verbouwing en corona, zijn de drankjes bij het naborrelen voor eigen kosten, dus neem je munten mee! De koffie en thee krijgt u van ons.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo