Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Ledenvergadering
18-02-2015 20:00 - 22:00

Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op:

woensdag 18 februari a.s. om 20.00 uur

De vergadering wordt gehouden in De Markerink aan de Markerinkdijk. De koffie/thee staat voor u klaar. 

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen en verslagen van de secretaris en penningmeester.
 3. Verslag van de financiële controlecommissie.
 4. Evaluatie afgelopen jaar en plannen komend jaar. 
  Als er opmerkingen zijn over het afgelopen jaar horen we dat natuurlijk graag of heb je ideeën voor komend jaar wat betreft activiteiten op Koningsdag of Oranjefeest, laat het ons weten, alle suggesties zijn welkom! 
 5. Bestuursverkiezing:
  Jan van Eerden, aftredend en niet herkiesbaar
  Annita Bokma, aftredend en herkiesbaar
 6. Rondvraag en sluiting.

Nadat de vergadering gesloten is kan er nog nageborreld worden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Oranjevereniging