Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Bijzondere ledenvergadering: Plan Groot Deunk
28-08-2017 20:00 - 22:00

Aan alle leden van Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo,

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijzondere ledenvergadering die gehouden wordt op: maandag 28 augustus a.s. om 20.00 uur.

De vergadering wordt gehouden in De Markerink aan de Markerinkdijk. De koffie/thee staat voor u klaar. 

De Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo is op dit moment een plan aan het ontwikkelen om een gebouw op het complex Groot Deunk over te nemen van de Gemeente Aalten om dit als nieuwe basis te gebruiken voor de oranjefeesten. We willen dit plan graag voorleggen aan onze leden en daarbij uitleggen waarom dit plan is opgestart en hoe we dit willen invullen. Via deze bijzondere ledenvergadering willen we de leden om goedkeuring vragen voordat wij dit plan definitief maken en indienen bij de Gemeente Aalten.

De agenda voor deze avond is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Presentatie Plan Groot Deunk.
  3. Vragen + opmerkingen van de leden.
  4. Stemming over doorgang plan.
  5. Sluiting.

Nadat de vergadering gesloten is kan er nog nageborreld worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina te Barlo