Christelijke Oranjevereniging Wilhelmina Barlo

Jaar-/ledenvergadering
24-02-2016 20:00 - 22:00

Aan alle leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering die gehouden wordt op: woensdag 24 februari a.s. om 20.00 uur.

De vergadering wordt gehouden in De Markerink aan de Markerinkdijk. De koffie/thee staat voor u klaar. 

De agenda voor deze avond is als volgt:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Notulen en verslagen van de secretaris en penningmeester.
 3. Evaluatie afgelopen jaar en plannen komend jaar. 
 4. Bestuursverkiezing
  Aftredend:
  Margreet ten Brinke:      aftredend en niet herkiesbaar 
  Bianca Leurink:              aftredend en niet herkiesbaar. 
  Voorstel nieuwe leden: 
  Martine Heinen
  Herald Luiten
  Hermen van Eerden
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Nadat de vergadering gesloten is kan er nog nageborreld worden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Oranjevereniging Barlo